Στρατηγικές FLAWLESS: Αναγνώριση, Πρόβλεψη, Πρόληψη, Διαχείριση, Διόρθωση